Kurslarımıza katılmak için yeterli nakit bütçeniz yoksa, kredi kartına taksit imkanı ile kursumuzdan faydalanabilirsiniz.

Ayrıca yeterli ve yetenekli gördüğümüz kursiyerlerimize staj ve iş imkanları da sunuyoruz.

Manikür Uygulayıcısı Kursu ile bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,
2. Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları,
3. Kalite gerekliliklerini uygulamaları,
4. İş organizasyonu yapmaları,
5. Yapılacak işle ilgili ön hazırlık yapmaları,
6. Manikür-pedikür yapmaları,
7. Protez tırnak uygulaması yapmaları,
8. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları

hedeflenmektedir.

Manikür Uygulayıcısı Kursu Programının Uygulanması

1. Bu  kurs  programı manikürist  alanında ihtiyaç  duyulan  sertifikalı, diplomalı  ve  nitelikli  eleman ihtiyacını karşılamak, toplumdaki insanların bu alanda daha sağlıklı ve güvenilir hizmete kavuşmasını  sağlamak  ve  bu  alanda  kariyer  sahibi olmak isteyen bireylerin istihdam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kurs  programı  uygulanırken;  anlatım,  örnek  olay,  yaparak  yaşayarak  öğrenme,  gösterip yaptırma,  soru  cevap  gibi  yöntem  ve  tekniklerden  yararlanılacaktır.  Ayrıca  basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınacaktır.

3. Program içeriğinde yer alan konular MYK Standardına göre birbirinin ön koşulu olacak  ve anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.

4. Program  süresince;  iş  sağlığı  ve  güvenliğine  ilişkin  ortam,  malzeme,  araç,  gereç  ve cihazlardan  kaynaklanabilecek  teh  ve  risklerin  giderilmesine  ilişkin  önlemler  kurum tarafından alınır. 5. Bu  programın  hazırlanmasında,  Mesleki  Yeterlik Kurumu  tarafından  yayımlanan 10UMS0092-3 Referans Kodlu Manikürist Ulusal Meslek Standardı dayanak alınmıştır.

6. Öğretme - öğrenme sürecinde video, resim, şemalar vb. araçlardan yararlanılır.

7. Aletli manikür ve protez tırnak uygulamalarını yakından gözlemlemelerine imkân sağlamak amacıyla, gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin bu alanda MYK standardında, nitelikli hizmet veren kurumları ziyaret etmesi sağlanabilir.

8. Konular işlenirken gerektiğinde manikür ve protez tırnak uygulaması alanında uzman kişiler davet  edilerek,  onların örnek  uygulamalarından,  deneyim  ve  düşüncelerinden yararlanılabilir.

9. Kurs  sonunda  kursiyerler,  Özel  Öğretim  Kurumları  Mevzuatı  kapsamında  Kurs  Bitirme Sınavına tabi tutulurlar. Kurs programının sonunda, kursiyerlerin söz konusu yeterlikleri kazanıp  kazanmadıkları  yazılı  ve  uygulamalı  sınavlar  ile  ölçülecektir.  Bu  sınavlardan başarılı olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Manikür Uygulayıcısı Kursunun Süresi

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati olarak uygulanır.

Teorik Eğitim Süresi         :    48  ders saati
Uygulamalı Eğitim Süresi  :    142   ders saati
Toplam Süre                     :    190  ders saati

Manikür Uygulayıcısı Kursu

Güzellik Uzmanlığı Kursu

Güzellik Uzmanlığı Kursu

Güzellik uzmanı olarak sektörde yerinizi almak için MEB onaylı 4. Seviye Güzellik Uzmanlığı kursunu bitirmiş olmanız gerekiyor
Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı Kursu

Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı Kursu

Kalıcı makyaj kursu ile MEB onaylı kurumumuzdan alacağınız diploma sizlere bilginizi belgelendirme imkanı verecektir.
Protez Tırnak Kursu

Protez Tırnak Kursu

Protez tırnak kursu ile protez tırnak konusunda uzmanlaşmayı düşünebileceğiniz gibi varolan bilgilerinizi belge ile ispatlamakta isteyebilirsiniz
Diode Lazer Epilasyon Kursu

Diode Lazer Epilasyon Kursu

Diode kursu, lazer epilasyon kursu ve diode lazer epilasyon kursu isimleri ile karşımıza çıkan bu kurstaki amaç güzellik merkezleri ve estetik merkezleri için ithiyacı olan sadece personelleri değil aynı zamanda profesyonelleri yetiştirmektir
Manikür Uygulayıcısı Kursu

Manikür Uygulayıcısı Kursu

Manikür Uygulayıcısı Kursu
BulutDanışmanlık whatsapp numarası